Åbningstider Sommersæson
Adgang til Havnebadet i Sommersæsonen, kræver ikke medlemskab i tidsrummet 10-18

Der er mulighed for omklædning i paviloner på kajen, hvor der os er toiletfaciliteter.
Sauna er ikke åben i sommersæson, 1. Juni til 31. August
Som medlem, er der adgang.
Alle dage: fra 05.00 til 18.00.

Regler for Havnebadet

 • Havnebadet må kun benyttes i åbningstiden
 • Færdsel og badning sker på eget ansvar
 • Børn under 10 år kun adgang med voksen
 • Opsyn med egne børn
 • Badetøj er påkrævet
 • Ingen løb på anlægget
 • Rusmidler må ikke medbringes
 • Der er rygning forbudt
 • Dyr, undtagen servicehunde, er ikke tilladt
 • Brug af grill og åben ild er ikke tilladt
 • Ingen dykning under pontonerne
 • Folk, der er synligt påvirkede eller berusede, vil blive bortvist
 • Havnefogedens, livredderens eller vagtens anvisninger skal til enhver tid følges, ellers vil det medføre politianmeldelse

Rules for the Harbor Bath

 • The harbor bath may only be used during opening hours
 • Traffic and bathing are at your own risk
 • Children under 10 only admitted with an adult
 • Supervision of own children
 • Swimwear is required
 • No running at the facility
 • Intoxicants may not be brought
 • Smoking is prohibited
 • Animals, except service dogs, are not allowed
 • The use of barbecues and open flames is not permitted
 • No diving under the pontoons
 • People who are visibly under the influence or intoxicated will be expelled
 • The instructions of the harbor master, lifeguard or guard must be followed at all times, otherwise this will result in a police report

Regler for sauna

 • Saunaen er ikke kønsopdelt
 • Der skal bæres badetøj
 • Du skal pga. hygiejne, sidde på et tørt håndklæde
 • Ingen sko i saunaen
 • Ingen mad og drikkevarer i saunaen
 • Du skal afskylle med ferskvand inden brug af sauna.
 • Sauna tåler ikke saltvand.
 • Kun ferskvand på sten. Ovnen tåler ikke saltvand.
 • Havnefogedens, livredderens eller vagtens anvisninger skal til enhver tid følges, ellers vil det medføre politianmeldelse

Rules for the sauna

 • The sauna is not divided by gender
 • Swimwear must be worn
 • For reasons of hygiene, you must sit on a dry towel
 • No shoes in the sauna
 • No food and drinks in the sauna   
 • You must rinse with fresh water before using the sauna.
 • Sauna does not tolerate salt water.     
 • Only fresh water on rocks. The oven cannot tolerate salt water.
 • The instructions of the harbor master, lifeguard or guard must be followed at all times, otherwise this will result in a police report